Fakturace

Praktické informace k platbě faktur za grafické služby

Jak zaplatit fakturu?

Je to jednoduché. Na bankovní účet 58750058/5500 odešlete částku z vaší faktury. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je stejný jako číslo faktury.

Pro snadnější placení můžete načíst svým telefonem již předvyplněné číslo mého účtu svou bankovní aplikací. Nezapomeňte potom dovyplnit všechny další náležitosti.

Do kdy zaplatit?

Splatnost faktury je zpravidla 10 dní, není-li sjednáno jinak. Pamatujte, že jsem oprávněn napočítat úrok z prodlení, bude-li faktura déle jak deset dní po splatnosti (na faktuře datum „nejlépe zaplatit do“. Potřebujete-li posunout datum splatnosti a vyhnout se úroku z prodlení, kontaktujte mne.