Mlýn Štítary

stitary

Návrh logotypu pro Mlýn Štítary, posléze i návrh etikety domácího medu.

Základem pro logotyp byl požadavek kresby mlýna. Z fotky bylo vektorizací nutné mlýn vytýhnout, zjednodušit a dokreslit do podoby přijatelné pro zobrazování.

Tvorba logotypu
Z této fotky byla vektorizována kresba stavby.

Nicméně na této fotce nebylo dostatečně viditelné mlýnské kolo, takže bylo nutné kolo dokreslit a přidat ke kresbě mlýna. Klientovi potom byly předvedeny dvě varianty mlýnského kola:

Vybrána byla varianta vlevo.

A následně byl logotyp doupraven do finální podoby.

Finální varianta

Pro náhled v reálném životě byla vytvořena vizualizace lokálního produktu a vývěsního štítu.